Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Cover for Bergsbygda Montessoriskole
646
Bergsbygda Montessoriskole

Bergsbygda Montessoriskole

Engasjerte foreldre i Bergsbygda startet opp Bergsbygda Montessoriskole når Bergsbygda skole ble la

Ingen faste pulter? Skal de bare sette seg der de vil?

Et montessoriklasserom kan se ganske annerledes ut enn de klasserommene foreldregenerasjonen er vant til fra sin skolegang. Langs veggene står åpne hyller med materiell. Det er noen gruppebord og enkeltpulter i rommet. Og så er det masse gulvplass og tepper det er godt å sitte, ligge og ikke minst arbeide på.

I montessoripedagogikken snakker vi om et forberedt og tilrettelagt miljø. Det er ikke barnas behov og utvikling som skal tilpasse seg klasserommet, det er rommet som skal være tilrettelagt for dem. Mens barnehagebarna er i gullalderen for å perfeksjonere egen motorikk, øve selvstendighet og mestre alene, er grunnskolebarnet supersosialt. De trenger plass til å samarbeide og mange, mange anledninger til å øve på sosiale ferdigheter.

Materiellet i klasserommet skal alltid være tilgjengelig, og inneholde nøkler til utforskning i alle fagområder. Barna skal lett kunne se hvilke valgmuligheter de har. Både kunst- og musikkmateriell skal stå framme, det er ikke forbeholdt egne spesialtimer.

Materiellet skal også være begrenset, kanskje er det bare én av hver ting. Da får vi samtidig øve på å vente på tur, og på å tåle at vi kanskje ikke fikk førstevalget vårt denne dagen. Samtidig som barna jobber med sine egne prosjekter, får de også se hva de andre i gruppa gjør. Det kan enten gi små frampek om hva de selv vil jobbe med når de blir eldre, eller kanskje de får repetert tidligere lærdom – og til og med veiledet en medelev.

For å ha frihet til å bevege seg i klasserommet, må man også vise ansvar. Barna må øve på å ta vare på miljøet og materiellet, på å vise hensyn og respektere andres arbeid, og på å disponere tiden sin. Det er ferdigheter de vil få god bruk for hele livet.
... See MoreSee Less

16 hours ago
Video image

Søknadsfristen til elevplass ved Bergsbygda Montessoriskole er 1. februar. Søknadsskjema finner dere på skolens hjemmeside, under fanen Bli elev😊

VELKOMMEN SOM SØKER😊
... See MoreSee Less

4 days ago

Comment on Facebook

Med disse flotte bildene fra aktivitetsdagen i går ønsker vi alle en riktig god helg☀️☀️☀️ ... See MoreSee Less

6 days ago
Slik har vi det på vår skole😊

Søknadsfrist for neste skoleår er 1. februar 2023. Gå inn på nettsiden vår der kommer til til søknadsskjemaet ved å trykke på bli elev😊

Slik har vi det på vår skole😊

Søknadsfrist for neste skoleår er 1. februar 2023. Gå inn på nettsiden vår der kommer til til søknadsskjemaet ved å trykke på bli elev😊Hvorfor har vi aldersblanding?

I en montessoriskole er elevene ikke delt inn etter årskull, men i aldersblandede grupper. Dette er et helt grunnleggende prinsipp i montessoripedagogikken. Slik oppstår naturlige minisamfunn der elevene får mange muligheter til å utvikle sin sosiale kompetanse med vennskap på tvers av alder, og de får oppleve å ha ulike roller i gruppa.

I klasserommet jobber elevene med ulike fagområder. En liten gruppe kan få en presentasjon i grammatikk på gulvet med en pedagog, samtidig sitter tre elever ved et gruppebord og jobber selvstendig med noe helt annet. Noen elever tar seg av vanning og høsting i skolehagen, andre er på kjøkkenet for å lage lunsj til hele elevgruppa. Å bidra til fellesskapet og å ta vare på miljøet er en helt naturlig del av skoledagen. Elevene er med på å holde oversikt over arbeidet sitt i loggbøker og i samtale med lærer. Som samfunn snakker vi ofte om «ansvar for egen læring», men det er en ferdighet som må øves på, og som barna må få bruke lang tid på å mestre.

Dette er et rammeverk som gjør det enklere å tilpasse undervisningen til den enkeltes nivå. Aldersblanding og at alle ikke jobber med akkurat det samme samtidig, er også med på å minske fokuset på konkurranse. I et grupperom med barn fra seks til ni år, får elevene oppleve å ha ulike roller. De eldste kan veilede og være rollemodeller for de yngre. Ved å se hva andre barn jobber med kan elevene få små smakebiter på noe som de ikke er riktig klare for å fordype seg i ennå, eller få repetert det de selv har lært tidligere. Dette understreker også de store sammenhengene i fagene, de ser hvor de har vært, og de ser hvor de skal.

Aldersblandingen gjør også at den naturlige variasjonen i for eksempel leseferdigheter blant barn som tilfeldigvis er født samme år, blir mindre synlig. Å samarbeide med andre som er ulik deg selv, er en mulighet til å trene toleranse og respekt for andres synspunkt, og øve på dialog.
... See MoreSee Less

2 weeks ago

God helg❄️🌞☃️❄️☀️⛄️ ... See MoreSee Less

2 weeks ago

Flott Åpen dag på skolen vår igår❤️ ... See MoreSee Less

2 weeks ago

På småtrinnet har vi i Geografi arbeidet med temaet «vann». Område vi jobber med er «Vannets kretsløp» og om vannets tre former; flytende vann, fast form (is) eller som gass (vanndamp).

1. og 2.trinn laget denne flotte installasjonen av vann, snø og is😊
... See MoreSee Less

2 weeks ago

Her er en fin film om montessoripedagogikken😊

Vil du vite mer er du velkommen på ÅPEN DAG ONSDAG 18. januar kl. 1700-19.00.

SØKNADSFRISTEN ER 1. FEBRUAR 2023.

Vi har ledige plasser på 1.-4. trinn

VELKOMMEN TIL SKOLEN😊🥰
... See MoreSee Less

3 weeks ago

Slik jobber vi på skolen vår😊

Vi har fortsatt plass til nye elever i 1.-4. trinn. SØKNADSFRIST 1. FEBRUAR 2023.

Velkommen som søker💛

Montessori Norge forklarer hva montessoripedagogikk er:

Aldersblanding og ingen klasse 3B eller 5A med fast timeplan? Hvordan ser da en vanlig skoledag ut på en montessoriskole?

Vi ønsker ikke å gi elevene en oppstykket arbeidsdag, men legger opp til to lange og sammenhengende arbeidsøkter med en pause etter første økt til spising og aktivitetstid/utetid. Skoledagen er helhetlig, der måltider, praktisk arbeid og læring er integrert.

Elevene undervises i mindre grupper, og jobber både selvstendig og samarbeider med andre. I det samme grupperommet kan elevene jobbe med vidt forskjellige fagområder og aktiviteter.

En arbeidsøkt bør ha en varighet på tre klokketimer. Dette bygger på teorien om elevens arbeidssyklus som består av tre faser:

Den første fasen starter med at eleven velger et lettere arbeid, gjerne praktiske oppgaver, og deretter et litt vanskeligere arbeid. Denne fasen varer cirka én klokketime. Deretter oppstår en periode der mange elever er ferdige med et arbeid, går rundt og snakker litt med hverandre mens de finner frem nytt materiell.

I neste fase tar eleven fatt på en større og mer utfordrende oppgave. I denne perioden arbeider eleven intenst og konsentrert over lengre tid. Den tredje fasen er fasen der eleven har avsluttet arbeidet, betrakter arbeidet sitt, og kanskje også betrakter de andre elevene. Det er i denne siste delen av arbeidssyklusen at det oppstår et kreativt og skapende arbeid som fører til ny læring og utvikling. Derfor er det helt nødvendig at elevene får tid til å følge arbeidssyklusen helt ut.

Skolen skal være et sted der elevene lever og arbeider sammen med andre, og der en viktig del av elevenes sosiale og moralske utvikling i samhandling med andre finner sted.

(Fra Læreplan for montessoriskolen)
... See MoreSee Less

3 weeks ago
Load more