Bergsbygda

Bergsbygda er en bygd i Porsgrunn kommune som ligger langs østsiden av Eidangerfjorden. Det bor om lag 600 innbyggere i bygda. Bygda utgjør et eget lokalsamfunn som er naturlig geografisk adskilt fra resten av kommunen. Bergsbygda ligger naturskjønt til med flotte strender, badeplasser og gode fiskemuligheter. Om vinteren er det skøyte-is på fjorden og skiløyper rett utenfor døren. Her lever innbyggerne det gode liv med lett tilgang til sjø, skog og kulturlandskap året rundt. Det finnes en aktiv velforening som arbeider for innbyggernes beste.

I Bergsbygda finnes det en bygdeborg som kalles Slottet. Fjellveggene her er ikke bare steile, de heller innover, og rundt Slottet er det fire hellere med spor etter virksomhet og bosetting i Steinalderen og ikke minst i Jernalderen. Det er også flere gravhauger, både langhauger og rundhauger, en spennende stor hule og ikke minst den fascinerende gravplassen som på grunn av den spesielle steinsettingen på folkemunne kalles Tingstedet. Det er gjort omfattende utgravninger her av arkeologer, og de mange funn som ble gjort, befinner seg i dag på Oldsakssamlingen i Oslo. Stedet er så kjent og populært at hele våren og høsten kommer bussladninger med skoleelever fra Telemark og Vestfold for å oppleve dette historiske stedet.