SFO

Søknadskjema til SFO finnes her elektronisk og fristen for å søke er 1. mai.

Ved eventuelle spørsmål kan du kontakte Skolens sekretær, tlf 988 49 199 eller SFO direkte tlf 902 80 167

Bergsbygda Montessoriskole er godkjent som en heldagsskole. Heldagsskolen vil være obligatorisk for alle elever fra kl.08.30-14.30 hver dag hele uken.

For elever i 1.-4.klasse vil vi tilby et SFO-tilbud fra kl.07.15-08.30 og kl.14.30-16.30 hver dag. I tillegg vil SFO holde åpent fra kl.07.15-16.30 i ferier slik vi er vant til fra den kommunale SFO-ordningen. Kjernetiden i ferier er fra kl.10.00 til 14.00.

Vi tilbyr følgende type plasser:

  • 100 % plass: kr. 2 450,-
  • 80 % plass: kr. 1 960,-
  • 60 % plass: kr. 1 470,-
  • 50 % plass: kr. 1 225,-

Betaling for ekstra dag er kr. 100.

Det vil ikke bli kostpenger på SFO da elevene får servert mat på skolen og vil få kostpenger der.

Familier som har barn i både barnehage og SFO eller flere barn i SFO får 30 % søskenmoderasjon. Moderasjonen beregnes av den laveste egenbetalingen. Dette må det redegjøres for i søknaden på SFO-plass.

Klage over forvaltningsvedtak