Bli elev

Vi tar nå imot søknader for neste skoleår.

Når det gjelder søknadsbehandling og tildeling av elevplass, er det viktig å vite følgende:

  • Søknadsfristen er 1. februar med oppstart 1. august.
  • Når søknadsfristen har gått ut vil opptakskomiteen møtes og avgjøre hvem som får tilbud om skoleplass i hht gjeldende opptakskriterier som er fastsatt i foreningens inntaksreglement (se vedlagt).
  • Deretter vil det sendes ut et tilbud om skoleplass.
  • Foreldrene må deretter akseptere skoleplassen.
  • Skoleplassen er gratis, men vi opplyser om at det vil bli krevd inn matpenger kr. 500 pr. mnd.
  • SFO tilbys i tillegg med priser på nivå med kommunale satser. Alle som ønsker får plass på SFO.
  • Ved spørsmål vennligst ta kontakt med skolen på telefon 988 49 199

Søknadsskjema om skoleplass

Kan fylles ut på papir til og sendes til:
Bergsbygda Montessoriskole
Bergsbygdaveien 558
3949 Porsgrunn

Eller du kan fylle ut elektronisk i skjema under:

Klage over forvaltningsvedtak