Personalet

Anne Grethe Kringlåk

Turid Flatin

Teamleder småskoletrinnet/lærer
turid@bbm-skole.no

Carina Årøe

Andre Adenbrandt

Maiju Aronsen

Heidi Marita K. Myklestul

Hanne Ødegård

Teamleder mellomtrinnet/lærer
hanne@bbm-skole.no

Line Oxum

Inger Cathrine Fjeldstad

Lærervikar i skolen
cathrine@bbm-skole.no

Mary-Anne Bertelsen

Stine Hermansen

Assistent i skolen og på SFO
stine@bbm-skole.no

Susanne Kinitha Ringstad

Lærervikar i  skolen
susann@bbm-skole.no