SFO

Søknadskjema til SFO finnes her elektronisk og fristen for å søke er 1. mars.

Ved eventuelle spørsmål kan du kontakte Skolens sekretær, tlf 988 49 199 eller SFO direkte tlf 902 80 167

Bergsbygda Montessoriskole er godkjent som en heldagsskole. Heldagsskolen vil være obligatorisk for alle elever fra kl.08.30-14.30 hver dag hele uken utenom fredag da er skolen fra kl. 08.30-12.30.

For elever i 1.-4.klasse vil vi tilby et SFO-tilbud fra kl.07.30-08.30 og kl.14.30-16.30 hver dag. I tillegg vil SFO holde åpent fra kl.07.30-16.30 i ferier, for elever som har meldt seg på se vedtektene. Kjernetiden i ferier er fra kl.09.00 til 14.00.

Vi tilbyr følgende type plasser:

  • 100 % plass: kr. 2 950,-
  • 80 % plass: kr. 2 360,-
  • 60 % plass: kr. 1 770,-
  • 50 % plass: kr. 1 475,-

Betaling for ekstra dag er kr 300,- for mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Betaling for ekstra dag på fredag er kr 600,-.

Det vil ikke bli kostpenger på SFO da elevene får servert mat på skolen og vil få kostpenger der.

Klage over forvaltningsvedtak