Montessori Norge

Montessori Norge er en interesseorganisasjon for montessoribarnehager, montessoriskoler og lokalforeninger.

Vi oppfordrer alle som har barn på Bergsbygda Montessoriskole om å melde seg inn i Montessori Norge.  De vil med dette medlemsskapet  motta medlemsblad fire ganger i året. Alle som starter i første klasse på Bergsbygda Montessoriskole vil motta medlemskap for ett år fra skolen.

Foreningen er avhengig av å ha solide medlemstall for å kunne fortsette sitt arbeide og være slagkraftige i det skolepolitiske miljøet.

montessorinorge.no