Om Montessori

Maria Montessori er grunnlegger av Montessori pedagogikken. Hennes metode er å styrke barnets evne til å konsentrere seg, oppnå selvdisiplin, selvtillit, tillit til andre mennesker og respekt for andre kulturer og meninger. I montessoriskolen gis elevene stor frihet innenfor tydelige og trygge rammer. De kan velge emne, arbeidsplass og hvor lenge de skal arbeide med en oppgave. Elevene legger opp arbeidet sitt selv og i samarbeid med andre, formulerer problemstillinger og planlegger presentasjoner. Her er læreren veileder. På denne måten blir elevene ikke bare passive mottagere av lærerens kunnskaper, men tar selv ansvar for arbeidet sitt og deltar aktivt i planleggingen. Undervisningen følger en offentlig godkjent læreplan.