Maria Montessori

Montessoripedagogikken så dagens lys ved åpningen av Casa dei Bambini (Barnas hus) i bydelen San Lorenzo i Roma den 6. januar 1907. Maria Montessori gjennomført her sine pedagogiske ideer og observerte hvordan barna reagerte på dem. Resultatene av barnas arbeid med montessorimateriellet i et nøye forberedt miljø var så oppsiktsvekkende at førskolen raskt fikk internasjonal anerkjennelse. Mange kom på besøk og det ble åpnet flere førskoler rundt om i Italia. I 1909 holdt Maria Montessori sitt første kurs for lærere.

Montessorifilosofien spredte seg verden rundt. Samarbeude mellom mange av lærere var tett og deres utveksling av erfaringer og videreutvikling av prinsipper, bidro til å skape det som man i dag betegner som montessorimetoden.

Maria Montessoris utgangspunkt for sitt arbeid lå i hennes kunnskap om biologi, psykiatri og antropologi. Gjennom sine mange reiser og det internasjonale samarbeidet med andre lærere, kunne hun observere barn overalt i verden og dermed danne grunnlaget for en pedagogikk basert på universielle menneskelige utviklingslover.

Selv om vi bruke betegnelsen montessorimetode, bør begrept metode brukes med forsiktighet, for Maria Montessoris pedagoiske ideer baserer seg ikke på en metodisk oppskrift, men på det tilstedeværende barnet i utvikling – der skal fokus for vår utøvelse av de pedagogiske ideene ligge.

I 1929 grunnla Maria Montessori det internasjonale forbundet AMI (Association Montessori Internationale) for å opprettholde, videreutvikle og spre de montessoripedagogiske prinsippene. AMIs hovedkontor ligger i Amsterdam. I 1999 grunnla AMI en gren for Educators sans Frontiers (Edicators without borders – et ekvivalent til Leger uten grenser), for å bringe Montessoris ideer ut av læringsinstitusjonene og inn i det større samfunnet til det som trenger det mest – til flyktningleire, krisesentre, SOS-barnebyer og ulike hjelpetiltak verden over.

Det er idag rundt 8000 montessoriskoler og -barnehager fordelt på seks kontinenter i verden. Det finnes mange nasjonale og regionale foreninger og forbund som jobber for å fremme og kvalitetssikre montessoripedagogikken i sitt område/land.

Norsk Montessoriforbund (NMF) ble etablert i 1979 og har som formål å arbeide for å gi montessoriskolene og montessoribarnehagene i Norge gode rammevilkår og bidra til økt interesse og kunnskap om montessoripedagogikk. NMF arbeider også med kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av medlemsskoler og -barnehager.

Det har vært montessoribarnehager i Norge siden 1969. De to første grunnskolene, i Oslo og Bergen, ble etablert i 1989. På slutten av 1990-tallet har montessorismiljøet hatt en stor tilvekst av skoler og barnehager i Norge.