Nyheter fra Facebook
1 week ago

❤️

Maria Montessori er en av de største tenkerne fra det 20. århundre. Hun var lege, psykolog, psykiater, filosof, antropolog, biolog, pedagog og vitenskapskvinne. Utdanningen hennes var imponerende.

1 week ago

Skal, skal ikke: om aldersgrense og barn på sosiale medier.

Medietilsynet arrangerer konferanse i samarbeid med Datatilsynet, Utdanningsdirektoratet og Unicef 5. februar. Dette er en markering av den internasjonale Safer Internet Day.

Vi kjører debatt om aldersgrenser, personvern og barn på sosiale medier.

1 week ago

I dag er det Safer Internet Day. Denne dagen markeres hvert år over hele verden. Trygg og ansvarlig bruk av digital teknologi, spesielt blant barn og unge, er tema for dagen. I år fokuserer vi spesielt på aldersgrenser, personvern og barn på sosiale medier.
På dubestemmer.no finnes mye nyttig informasjon, og ta dere gjerne tid til å se filmen "leirbål"!

Denne filmen handler om aldersgrenser og bruk av sosiale medier. Filmen er laget for dubestemmer.no av Sølvsuper, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.